fbpx
Velg en side

Personvernerklæring

Når du ønsker å handle på Vågåis.no, må du dele noe informasjon med oss.

Vi samler inn grunnleggende informasjon som:

  • navn, adresse og kontaktdetaljer som e-post og telefonnummer. Dette gjør vi for at du skal kunne benytte tjenesten.
  • opplysninger om kundeforholdet ditt, som bestilling, betaling levering, handlelister og handlekurv. Dette gjør vi for å kunne administrere ditt kundeforhold, yte god service og ha mulighet til å kontakte deg dersom det skulle være behov.
  • for at vår leverandør av betalingstjenester skal kunne gjennomføre betaling av varene må du oppgi betalingsopplysninger. Denne informasjonen oppbevares utelukkende hos vår leverandør og er underlagt retningslinjer for personvern. 

I tråd med våre betingelser er handel på Vågåis.no begrenset til personer over 18 år, og vi behandler derfor ikke personopplysninger om barn.

Vi bruker informasjon utover å levere selve tjenesten til følgende formål:

  • Salg og markedsføring: Vi behandler personopplysninger til markedsføring i samsvar med gjeldende lovgivning. Eksempel på slik markedsføring kan være:
  • Direkte markedsføring: Som bruker av våre tjenester kan vi kommunisere tilbud, nyheter og vareutvalg samt funksjonalitet eller annet som antas å være relevant for deg, per e-post og telefon.
  • Verveprogram der brukere kan verve andre brukere.
  • Å markedsføre relevante produkter og tjenester i forbindelse med at vi leverer andre varer fra nettbutikker vi samarbeider med.
  • Overholde lovfestede plikter; Personopplysninger for å oppfylle lovfestede forpliktelser, f. eks. i forbindelse med, regnskap, rapportering og fremlegging av opplysninger for myndighetene når dette er lovpålagt.

Hvordan oppbevarer, håndterer og beskytter vi opplysningene dine?

Å beskytte personopplysningene omfatter tekniske og administrative tiltak og inkluderer tilgangsstyring, arkiveringsrutiner, rutiner for håndtering av data og mye mer. Sikkerhetstiltakene skal forhindre at personopplysningene kommer på avveie. Du kan være trygg på at Vågåis.no lagrer personopplysningene dine på en sikker måte.

Hvor lenge lagrer vi opplysningene dine?

Vi lagrer normalt opplysninger om deg i tre år etter sist handel. Når brukerkontoen din avsluttes, vil vi slette personopplysninger med unntak av opplysninger vi er pålagt i henhold til gjeldende lovgivning (f.eks. bokføringsloven). 

Hvem som kan få dine personopplysninger utlevert?

Vi utleverer ikke personopplysninger til tredjeparter.

Vi kan utlevere informasjon i lovbestemte tilfeller, eksempelvis ved pålegg fra domstolene, politiet eller andre offentlige myndigheter. I forbindelse med virksomhetsoverdragelse, f.eks. som ledd i fusjon, oppkjøp, salg av eiendeler eller overføring av tjenester til et annet selskap.

Rett til innsyn

All informasjonen vi har om deg, får du oversikt over på din konto. Det er viktig at opplysningene vi har er riktige for å utføre tjenestene.  Alle personopplysninger kan du endre selv på din konto.

Tilbaketrekking av samtykke

Du har rett til å trekke tilbake tillatelsen til å behandle dine personopplysninger i de tilfellene hvor samtykke er gjeldende behandlingsgrunnlag. Dette gjøres ved å ved å ta kontakt med oss.

Reservasjon mot direkte markedsføring

Brukere av Vågåis.no kan motta meldinger med forslag, tips, tilbud og overraskelser gjennom nyhetsbrev på e-post, pushvarsler og SMS. Å reservere seg mot alle typer henvendelser (annet enn den lovpålagte og nødvendige for å utføre tjenestene vi tilbyr) kan gjøres ved å ta kontakt med oss.

Rett til sletting

Vi sletter automatisk personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige, med unntak av informasjon vi er pålagt av andre årsaker (f.eks. etter bokføringsloven). 

Endringer i personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til å endre personvernerklæringen som følge av endringer i lovgivningen – når som helst og uten forvarsel.

Du er selv ansvarlig for å ha gjort deg kjent med de gjeldende personvernbetingelsene, og gjennom opprettelse av konto samtykker du til dem. 

Kontakt oss / andre spørsmål eller klager

Brand Foods AS er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet ovenfor. Skulle du være uenig i hvordan vi behandler dine personopplysninger eller ha spørsmål, hører vi gjerne fra deg. Send oss gjerne en e-post.

Innsamling og bruk av personopplysninger er underlagt norsk personvernlovgivning.